Välkommen till konstnären Stig Morins hemsida

Stig Morin föddes 1943 i sydvästra delen av Småland. Som 17-åring lämnade han avfolkningsbygden; det blev Stockholm och senare Malmö-Lundregionen.

Hans funderingar i konsten handlar om den orubbliga skogsdungen med sina djupa rötter ner i traditionen. Den kontrasterar storstråkens rörlighet och puls. Nu, med stadsblick och familj, är han tillbaka i hultet vid E4:an.